InfraScan™

cyfrowy przełom w diagnostyce alergii

Opracowany innowacyjny instrument SkinNext® wprowadzając zupełnie nową technikę odczytu skórnych testów alergicznych, będących w praktyce klinicznej rekomendowanym i najpopularniejszym sposobem diagnozowania alergii na świecie

Czytaj więcej

ALERGIA W LICZBACH

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organisation) alergia plasuje się na trzecim miejscu na liście najczęściej występujących chorób przewlekłych i zaliczana jest do tzw. chorób cywilizacyjnych, zwalczanie których stanowi międzynarodowy priorytet zarówno dla instytucji opieki zdrowotnej jak i dla poszczególnych rządów. WHO wiek XXI określiła wiekiem epidemii alergii.

Choroby alergiczne obejmują jednostki chorobowe o zróżnicowanym rokowaniu i przebiegu klinicznym, począwszy od zagrażających życiu gwałtownych reakcji anafilaktycznych związanych z alergiami pokarmowymi, alergiami na leki i na jad owadów, poprzez stany przewlekłe upośledzające czynność ważnych narządów jak astma alergiczna, po uciążliwe alergie kontaktowe, katar alergiczny, alergiczne zapalenie spojówek, pokrzywkę, do stosunkowo rzadkich takich jak np. eozynofilowe zapalenie przełyku …

Czytaj więcej

SKINNEXT® – PRZYSZŁOŚĆ DIAGNOSTYKI ALERGII

Opracowany innowacyjny instrument SkinNext® wprowadzając zupełnie nową technikę odczytu skórnych testów alergicznych, będących w praktyce klinicznej rekomendowanym i najpopularniejszym sposobem diagnozowania alergii na świecie, zmienia całkowicie dotychczasowy paradygmat i odejście do obiektywnego rozpoznawania nadwrażliwości na konkretne alergeny metodą in vivo.

SkinNext® jest obecnie jedynym na świecie urządzeniem w ostatniej fazie badań klinicznych, które zmienia radyklanie paradygmat wykonywania badań alergicznych przy użyciu testów skórnych zarówno typu „Prick Tests” jak i „Patch Tests” zapewniając im, poprzez automatyzacje i powtarzalność odczytu opartego na obiektywnych bio-markerach termicznych, rozszerzoną aplikowalność i dominującą pozycję na rynku diagnostycznym.

Oferowana szybkość badania (wynik od razu na miejscu), łatwość wykonania, nieinwazyjność, prostota, a przede wszystkim zastąpienie subiektywnej metody oceny testów skórnych przez naukowo opracowany standard, oznacza szereg dodatkowych korzyści dla alergików, a digitalizacja wyniku badania i dołączenie cyfrowych danych pacjenta powoduje radykalną zmianę nastawienia lekarzy do użyteczności skórnych testów alergicznych, zarówno w aspekcie monitoringu leczenia,
jak i zastosowanych terapii …

Czytaj więcej

KONTAKT

MILTON ESSEX S.A.
02-640 Warszawa
ul. J. P. Woronicza 31/348

KRS: 0000609507, REGON: 361375246, NIP: 5213695448

Biuro prasowe i informacja naukowo-techniczna:
+48 570 335 377
info@miltonessex.com

Dyrektor ds. B+R i Koordynator Projektu FIRIMAS
Pan Paweł Łukasiewicz
p.lukasiewicz@miltonessex.com

Relacje inwestorskie:
Wiceprezes Pan Pan Radosław Solan
r.solan@miltonessex.eu