Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwoj

MILTON ESSEX SA w okresie od 1.09.2015 do 30.09.2018 r. realizował Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0162/15 pt. „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej”,  dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach Projektu przeprowadzono badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie rozwiązania automatyzującego diagnostykę alergii metodą in vivo w postaci nowego typu nieinwazyjnego instrumentu opartego o detektor termooptyczny wykorzystujący zaawansowane materiały fotoniczne, służącego do obrazowania medycznego w podczerwieni i mającego zastosowanie do obiektywnego odczytu wyników skórnych testów alergicznych.

Całkowita wartość budżetu Projektu wynosiła 4.448.408,48 PLN netto. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dn. 15.10.2015 r. podpisało umowę Nr POIR.01.01.01-00-0162/15-00 o udzielenie dofinansowania Projektu „FIRIMAS” na kwotę 3.463.259,32 PLN.

Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.