Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_, działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ informuje, że w dniu 14.01.2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI.
W związku z powyższym, od dnia 14.01.2020 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.