Milton Essex S.A. powstała z przekształcenia (art. 551 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych) spółki celowej (SPV) Milton Essex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Rejestrowy KRS, pod numerem 0000555589).

Milton Essex S.A. jest następcą prawnym (na drodze sukcesji uniwersalnej) Spółki Milton Essex z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna.

W skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli naukowcy i wynalazcy, inżynierowie oraz lekarze posiadający doświadczenie w inżynierii biomedycznej oraz w planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych, prekursorzy nowych technologii medycznych, metod diagnostycznych i terapeutycznych: Pan Prof. Jacek Stępień (PhD, Assist. Prof., MBA), autor kluczowych rozwiązań i zgłoszeń patentowych, Pan Prof. Stanisław Kłosowicz (WAT) – specjalista od zaawansowanych materiałów fotonicznych, Pan Prof. Janusz Zmywaczyk (WAT) ekspert w dziedzinie termodynamiki i modeli biofizycznych tkankowego transferu ciepła, , Pan Prof. Edward Stanowski (WIM) wybitny chirurg-onkolog, jeden z pionierów badań nad innowacyjnym zastosowaniem chirurgii małoinwazyjnej jak również nad nowego typu biomarkerami termodynamicznymi w diagnostyce raka sutka.

W skład pierwszego Zarządu weszli doświadczeni menedżerowie z długą praktyką w zakresie zarządzania, zdobytą w najbardziej wymagających i renomowanych międzynarodowych instytucjach finansowych – Prezesem Zarządu została Pani mec. Iwona Kaczyńska-Stępień, Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Pan Radosław Solan.

W tym też czasie do Rady Nadzorczej dołączyli: Pan mec. Jakub Kozioł i Pan Marcin Majka.

W latach 2016-18 Spółka zakończyła z sukcesem pierwszy etap szeroko zakrojonych badań w ramach Projektu POIR.01.01.01-00-0162/15 pt. “FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej”, współfinansowanych z grantu uzyskanego w drodze konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).