RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Prof. Jacek Stępień (PhD, Assist. Prof., MBA)

Członek Rady Nadzorczej Pan Prof. Stanisław Kłosowicz

Członek Rady Nadzorczej Pan Prof. Edward Stanowski

Członek Rady Nadzorczej Pan mec. Jakub Kozioł

Członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Majka