Najnowsze Informacje

Zapytanie ofertowe 1/05/2022
Piątek, 20 Maj 2022

Zapytanie ofertowe na kamery LWIR wraz z optyką i oprogramowaniem sterującym.

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2022 r.

Kod CPV 38651600-9 Kamery cyfrowe

treść zapytania

Raport EBI 4/2022 Raport kwartalny z działalności IQ2022
Piątek, 29 Kwietnia 2022
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za I kwartał 2022 roku. Załącznik
Raport EBI 3/2022 Raport Roczny za 2021 rok
Piątek, 29 Kwietnia 2022
Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki Milton Essex S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku wraz z załącznikiem - Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego. Załącznik 1 Załącznik 2
Happy Easter!
Piątek, 15 Kwietnia 2022
Zapytanie ofertowe 2/04/2022
Poniedziałek, 11 Kwietnia 2022

Integracja interfejsu urządzenia (konsoli użytkownika) z elementami podsystemu sztucznej inteligencji w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn.„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.”

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2022 r.

Kod CPV (nazwa):

72330000-2 – Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

72230000-6 – Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

Dokumentacja do pobrania

Zapytanie ofertowe 1/04/2022
Poniedziałek, 11 Kwietnia 2022

Zapytanie ofertowe

Badania laboratoryjne projektowanego wyrobu medycznego w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz mające na celu ocenę jego zgodności z wymogami objętymi przez normy w w/w zakresie w tym: PN-EN60601-1-2:2015-11 oraz PN-EN60601-1:2011.

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Kod CPV (nazwa):

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

71900000-7 Usługi laboratoryjne

Dokumentacja do pobrania

Pilotażowa seria FaceCOV™ w produkcji
Środa, 16 Marca 2022

Milton Essex SA podpisał umowę z ZURAD Sp. z o.o., należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej na wykonanie pilotażowej serii skanerów FaceCOV™.

Umowa przewiduje opracowanie, na podstawie know-how opracowanego przez Milton Essex, dokumentacji produkcyjnej oraz wykonanie pierwszych egzemplarzy bramek do systemu Face-COV™ wykrywającego markery gorączkowe zakażeń.

Jak podkreślają członkowie zarządów obu spółek, podpisana umowa stanowi kamień milowy na drodze do pogłębionej współpracy technologiczno-produkcyjnej oraz inicjuje bilateralną współpracę nad dalszym rozwojem technologii medycznych dla odbiorców cywilnych jak i wojskowych.

Dotyczy to zwłaszcza wersji rozwojowych systemu Face-COV™ wyposażonych w opcjonalne funkcje cyfrowego monitoringu oraz automatycznego rozpoznawania osób. Stworzona przez Milton Essex technologia umożliwia także zautomatyzowaną lokalizację i śledzenie przepływu osób w monitorowanych budynkach publicznych. Unikalna modułowa konstrukcja systemu Face-COV™ umożliwia wyposażenie go w różnorodne dodatkowe funkcjonalności. W rozwiązaniu przewidziano moduły do wykrywania metalu i substancji niebezpiecznych, systemy programowania mikroczipów i wiele innych.

Wykonawcę - Spółkę ZURAD znają wszyscy kierowcy – jednym z jej najbardziej popularnych i lubianych systemów są fotoradary umieszczone w nieoznakowanych pojazdach policji drogowej. Produkcja takich systemów pomiarowych wymaga nie tylko zaplecza technologicznego, ale także naprawdę dużego doświadczenia. Produkuje także systemy wojskowe.

Zamówienie będzie realizowane w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projektu „FACE-COV™ - Systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej spełniające standardy wyrobu medycznego”(POIR.01.01.01-00-0662/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zapytanie ofertowe 1/03/2022
Środa, 2 Marca 2022
Dostawa stojaków medycznych 8 szt. Treść zapytania ofertowego
Czat inwestorski 03.03.21 - czwartek, g. 11:00
Wtorek, 1 Marca 2022

Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski - omówienie wyników za  IVQ21 oraz bieżących spraw, w tym certyfikacji systemu medycznego SkinSENS oraz publikacji w The NATURE.

Obecnie wiele firm pracuje nad sztuczną inteligencją, ale tylko niektóre przebijają się arenie międzynarodowej. Materiał o naszym sukcesie w the NATURE także na łamach StockWatch: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/milton-essex-na-lamach-the-nature-scientific-reports,akcje,295322

O certyfikacji SkinSENS - prezentacja 24.02.2022
Czwartek, 24 Lutego 2022
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji 0 certyfikacji Systemu SkinSENS, który będzie realizować dla nas spółka IMQ z Mediolanu.
Raport ESPI 2/2022 - Rozpoczęcie procesu certyfikacji produktu SkinSens- Imaging System for in vivo Allergy Diagnostics
Czwartek, 24 Lutego 2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, dalej jako : Spółka, informuje,że w dniu 23 lutego 2022 zawarł z IMQ S.p.A. renomowaną włoską Jednostką Notyfikowaną w zakresie nowego europejskiego Rozporządzenia 2017/745 _MDR_ ws. wyrobów medycznych, umowę dotyczącą przeprowadzenia końcowej oceny zgodności najnowszej wersji wyrobu medycznego w postaci optoelektronicznego systemu SkinSens .TM przeznaczonego do zautomatyzowanej diagnostyki alergii metodą in vivo. Kompleksowa ocena zgodności nowego wyrobu medycznego z europejskimi wymogami bezpieczeństwa jest konieczna dla uzyskania wpisu do bazy EUDAMED. Jest to ostatni, wymagany przez prawo UE etap poprzedzający bezpośrednio wprowadzenie zaawansowanego diagnostycznego wyrobu medycznego na Eurorynek.

Współpraca z IMQ ma charakter perspektywiczny, uwzględniając plany Emitenta związane z rozwojem i wprowadzeniem na rynek kolejnych wyrobów medycznych oraz ich wersji rozwojowych.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje , że w dniu dzisiejszym , o godz. 14:00 na stronie https://miltonessex.eu/aktualności/  ukaże się podcast wyjaśniający przebieg i znaczenie procesu certyfikacji systemu medycznego dla komercjalizacji systemów medycznych opracowywanych przez Spółkę.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r . w sprawie nadużyć na rynku _ rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.

Dostawa komponentów elektronicznych i układów optycznych
Poniedziałek, 21 Lutego 2022
Zapytanie ofertowe 02/02/2022 Treść zapytania   Odpowiedzi na pytanie oferenta: Ad1. Zakładając, że przedstawione w DTR parametry są prawidłowe, komponent Meerstetter Engineering - TEC-1089-SV-PT100 spełnia oczekiwania Zamawiającego. Ad. 2. Jak wyżej, Meerstetter Engineering - TEC-1092-VIN1 spełnia oczekiwania Zamawiającego Ad 3. Jak wyżej, Enclustra - ME-XU5-2EG-1I-D11E-R1.2 spełnia oczekiwania Zamawiającego
The NATURE – Scientific Reports® - po raz pierwszy publikuje wyniki prowadzonych w Polsce badań nad Sztuczną Inteligencją medyczną
Piątek, 18 Lutego 2022

YES, WE CAN!

 

Wiele firm pracuje obecnie nad sztuczną inteligencją w medycynie. Ale tylko niektóre przebijają się na arenie międzynarodowej.

 

Wyniki prac Milton Essex SA zostały opublikowane w The NATURE Scientific Reports® – szóstym najczęściej cytowanym czasopismem na świecie, z 2,4 miliona czytelników miesięcznie!

Udało nam się przejść wielomiesięczną procedurę weryfikacji i recenzji wyników badań. Nasze opracowanie było sprawdzane przez 2. niezależnych ekspertów the NATURE. Był to niezwykle trudny, wieloetapowy proces - mieliśmy liczne pytania od specjalistów, gdyż nasze wyniki są przełomowe.

Jesteśmy pierwszą, prywatną firmą z Polski, której udało się opublikować wyniki swoich badań w tak cenionym periodyku.

Jesteśmy bardzo dumni. Cieszymy się, że mamy tak wspaniały zespół naukowy, którego prace ocenione zostały jako wyniki na światowym poziomie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

Neumann, Ł., Nowak, R., Stępień, J., Chmielewska, E., Pankiewicz, P., Solan, R., & Jahnz-Różyk, K. (2022). Thermography based skin allergic reaction recognition by convolutional neural networks. Scientific Reports, 0123456789, 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-06460-9  

Nota prasowa

   
Raport EBI 2/2022 Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA - IVQ2021
Poniedziałek, 14 Lutego 2022

Raport Kwartalny nr 2/2022

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za IV kwartał 2021 roku.
Raport ESPI 1/2022 Uzyskanie patentu przez Spółkę
Piątek, 11 Lutego 2022

Raport bieżący 1/2022

 
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka) niniejszym informuje, że powziął informację o udzieleniu na rzecz Spółki przez Urząd Patentowy RP patentu na wynalazek : " Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybrydowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych ". Powyższy wynalazek zawiera komponenty techniczne, które w związku z udzieleniem ochrony patentowej, pozwolą skutecznie zabezpieczyć pierwszeństwo, ale również przyszłą pozycję rynkową rozwiązań opracowanych przez Spółkę w dłuższej perspektywie czasowej, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału systemu SkinSense TM, tj. systemu umożliwiającego odczyt wyników alergicznych testów skórnych bez względu na producenta danego testu. Wynalazek wciąż oczekuje również na ochronę międzynarodową w ramach procedury PCT. O udzieleniu tej ochrony Spółka poinformuje odrębnym raportem.
Certyfikacja wyrobu medycznego - zapytanie ofertowe 01/02/2022
Wtorek, 1 Lutego 2022
Postępowanie ofertowe w zakresie certyfikacji wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2017/745. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamówienia: Dokumentacja
Raport bieżący EBI/1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Środa, 19 Stycznia 2022
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2022:   Raporty kwartalne:
 • raport za IVQ 2021 – 14 lutego 2022 r.
 • raport za IQ 2022 – 29 kwietnia 2022 r.
 • raport za IIQ 2022 – 29 lipca 2022 r.
 • raport za IIIQ 2022 – 28 października 2022 r.
  Raport roczny za rok 2021:
 • 29 kwietnia 2022 r.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.      
Zapytanie ofertowe 01/01/22
Środa, 19 Stycznia 2022
Milton Essex SA ogłasza procedurę wyboru usługodawcy w zakresie standaryzacji oprogramowania w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn.„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” Dokumentacja Odpowiedź na pytanie oferenta 24/01/2022: Czy w przypadku wykorzystania sieci, które nie poddają się wizualizacji metodą GNNE, ze względu na ich strukturę, powinno się zastosować inne metody wizualizacji? Celem Zamawiającego jest otrzymanie wizualizacji działania sieci neuronowych, których cel ma charakter poznawczy i popularno-naukowy. W przypadku znacznego ukomplikowania sieci, Zamawiający oczekuje takiego zobrazowania sieci, aby jej główne elementy zostały uwidocznione wraz z opisem celu ich działania.
Złote Medale dla SkinSens i FaceCov
Środa, 8 Grudnia 2021
Podczas XV edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS, urządzeniom SkinSens i FaceCov przyznano Złote Medale. Twórcą systemów jest konsorcjum naukowe Milton Essex SA i Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W tym roku systemy SkinSens i FaceCov konkurowały z blisko 400 wynalazkami z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i oczywiście z Polski. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje rodzimych naukowców.  Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej i organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny.    
SkinSens™ i Face-Cov™ najnowsze systemy MILTON ESSEX miały swoją europejską premierę podczas salonu medycznego MEDICA-COMPAMED 2021
Sobota, 20 Listopada 2021
MEDICA-COMPAMED jest największą imprezą targową dla branży medycznej na świecie – przez hale centrum wystawienniczego w Düsseldorfie przewinęło się ponad 46.000 odwiedzających ze 150 krajów, którzy mogli skorzystać z opcji osobistego kontaktu z 3.033 wystawcami, jak informował Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf, wyraźnie zadowolony, przedstawiając podsumowanie tegorocznego wydarzania. Podkreślając, że "liczby napawają optymizmem, zważywszy, że trudno było się spodziewać jeszcze wiosną tego roku podobnego zainteresowania”. Tegoroczne targi były również areną europejskiej premiery innowacyjnych systemów SkinSens™ i FaceCOV™ wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji SkinLogic™ i ActiveScan™ opracowanych przez specjalistów z MILTON ESSEX SA oraz inżynierów z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach dwóch konsorcjów B+R” „FOTONICA” i „FACE-COV”.  Projektowane rozwiązania są dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki czemu możliwe będzie także uruchomienie ogólnoeuropejskiego pilotażowego programu badawczego EURALP1 (European Allergy Profile1) nakierowanego na zbadanie profili powiązanych z aeroalergenami w przekroju wiekowym i geograficznym. Planowane badanie jest drugim tego typu w skali europejskiej, po referencyjnym programie GA2LEN, od którego minęło już niestety ponad 16 lat (przeprowadzonym w 2005 roku) i dane wymagają aktualizacji.  
- „Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony odwiedzających targi specjalistów lekarzy jak i menedżerów – potencjalnych partnerów dystrybucyjnych” – zauważa Wiceprezes Radosław Solan
 
- „Potwierdzeniem tego zainteresowania jest fakt konieczności zlecenia dodruku broszur SkinSens™ na miejscu na targach, ponadto rozdaliśmy także wszystkie wizytówki i z trudem mogliśmy wygospodarować czas, na przeprowadzenie prezentacji i zaplanowanego na drugi dzień targów wykładu. Podkreślam zdecydowanie, nie spodziewaliśmy się takiej ilości odwiedzających na naszym stoisku, ale przede wszystkim tak dużego zainteresowania konkretnymi kwestiami i formami współpracy” – zaznacza prof. Jacek Stępień, obecny przez cały czas trwania targów.
 
- „Kolejną bardzo istotną korzyścią wyniesioną z udziału MILTON ESSEX SA w targach MEDICA-COMPAMED’21, dzięki temu, że byliśmy reprezentowani przez członków zarządu, mogących bezpośrednio podejmować decyzje, było to, że przeprowadziliśmy szereg bardzo konkretnych rozmów z potencjalnymi partnerami i kooperantami z regionu Unii Europejskiej, ale także z Izraela i RPA, co w najbliższym czasie powinno zaowocować,  w tym możliwościami zawarcia istotnych porozumień znacząco przybliżających nas do komercjalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowego produktu, jakim jest dla nas system SkinSens™, niezwłocznie po zakończeniu procesu certyfikacji.”  - podkreśla Prezes Iwona Kaczyńska.
  W trakcie targów przeprowadzono także wiele spotkań z przedstawicielami jednostek certyfikujących oraz firm specjalizujących się we wprowadzaniu nowych wyrobów medycznych na rynki pozaeuropejskie. Daje to dobry punkt wyjścia do przeglądu aktualnej strategii rejestracyjnej zwłaszcza pod kątem harmonogramu wprowadzenia wariantów konstrukcyjnych naszego sprzętu, dopasowanych do specyficznych w tym także technicznych, wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach nie objętych nowym unijnym rozporządzeniem MDR w sprawie wyrobów medycznych. Pozwoli to już dzisiaj, na znaczącą optymalizację technicznych kosztów wytworzenia i na wyprzedzające zamawianie podzespołów, które muszą wykazać się zgodnością z pozaeuropejskimi przepisami dotyczącymi pozwoleń na wprowadzenie danego typu urządzenia do użytku klinicznego. Jako najbardziej obiecujące należy ocenić rozwiązania analityczne obejmujące Sztuczną Inteligencję w aplikacjach medycznych. MILTON ESSEX SA był również mocno reprezentowany w tej dziedzinie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że SkinSens™ jest na dzień dzisiejszy prawdopodobnie pierwszym w skali światowej w pełni zintegrowanym systemem, łączącym Sztuczną Inteligencję poprzez warstwę algorytmiczną SkinLogic™ z konkretnym systemem diagnostycznym, w tym przypadku z ultranowoczesną multisensoryczną głowicą optoelektroniczną Hybrid II. Sukces premiery nowych rozwiązań, zwłaszcza systemu SkinSens™, na międzynarodowych targach MEDICA-COMPAMED’21 jest znakomitym wskaźnikiem przyszłych możliwości rynkowych jakie stwarza opcja integracji szybkiej i precyzyjnej diagnostyki alergii w ramach systemu szpitalnej i pozaszpitalnej telemedycyny. Jedyne czego można żałować, to tego, że podczas targów nie ma możliwości zaprezentowania praktycznego działania urządzenia, co z pewnością wiązałoby się z małą rewolucją, gdyż jak dotąd alergologia nie dysponuje podobnym sprzętem do cyfrowej analizy odczynów skórnych z użyciem Sztucznej Inteligencji.

       
Raport kwartalny z działaności Milton Essex SA - IIIQ2021
Piątek, 29 Października 2021

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za III kwartał 2021 roku.

Treść raportu

Zapytanie ofertowe 2/10/2021
Piątek, 29 Października 2021

Analiza prawna w zakresie praw autorskich. Termin składania ofert: 5/11/2021 r.

Dokumentacja

Milton Essex na targach MEDICA
Czwartek, 21 Października 2021

Zapraszamy na stoisko Milton Essex na targach MEDICA w Dusseldorfie.

15-18 listopada 2021 r.

Pokażemy najnowszą, przygotowaną do programu pilotażowego wersję systemu SkinSENS oraz system FaceCOV.

Stoisko E29 w hali nr 9 (tuż przy wejściu północnym na Targi).

 

Prezentacja inwestorska
Wtorek, 19 Października 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w czacie inwestorskim na platformie STOCKWATCH, w czwartek, 21 października b.r., godzina 11:00. Czat inwestorski poprowadzi p. Radosław Solan - wiceprezes Milton Essex SA.

Link do wydarzenia.

Zapytanie ofertowe 01/10/2021
Piątek, 8 Października 2021

Obsługa logistyczna targów MEDICA w Dusseldorfie.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 01/09/2021
Piątek, 17 Września 2021

Promocja projektu w czasie targów - MEDICA 2021 w Düsseldorfie (Niemcy)  w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn .„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.

Dokumentacja

SkinSENSE i FaceCOV na targach MSPO 7-10.09.2021
Wtorek, 7 Września 2021

Zapraszamy do obejrzenia naszych systemów SkinSENSE i FaceCOV w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Znajdziecie nas na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej - naszego partnera naukowego, hala A.

Następne targi na których można nas obejrzeć: :MEDICA, Düsseldorf: 15-18.11.2021, Hala 9, stoisko 9E.29

Zapraszamy.

Raport EBI/10/2021 Korekta raportu kwartalnego z działalności Milton Essex SA – IIQ2021, nr 9/2021
Czwartek, 26 Sierpnia 2021

W związku z redakcyjną pomyłką polegającą na zamianie nagłówków w Rachunku przepływów pieniężnych oraz błędnej sumie jednej z pozycji w Rachunku przepływów pieniężnych, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2021 roku. W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:

 1. zestawienie zmian
 2. pełną treść skorygowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.
Workshop - Advances in infrared imaging in biomedical application
Środa, 18 Sierpnia 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach naukowych Advances in infrared imaging in biomedical application.

Termin: 19.08.2021, godzina 10:00

link do spotkania: ZOOM

10:00-10:45 CZĘŚĆ I – Wstęp – Perspektywy obrazowania w podczerwieni

1. IOE WAT - Dyrektor Instytutu Prof. Krzysztof Kopczyński

2. Konsorcjum IOE WAT – Milton Essex – Prof. Jacek Stępień

10:45 – 11:00 Przerwa

CZĘŚĆ II – Nowości technologiczne w obrazowaniu termowizyjnym

11:00-11:30 Prezentacja Dr Tomasz Sosnowski (IOE WAT)

11:30-12:00 Prezentacja Prof. Bogusław Więcek (Politechnika Łódzka)

12:00-12:30 Prezentacja Dr Marta Zębala (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

12:30-13:00 Przerwa

CZĘŚĆ III Sztuczna Inteligencja

13:00-13:30 Prezentacja Dr Mariusz Kastek (IOE WAT)

13:30-14:00 Prezentacja Prof. Jacek Stępień Prof. Karina Jahnz-Różyk (ME, WIM)

14:00-14:30 Prezentacja Prof. Robert Nowak (Politechnika Warszawska)

14:30-15:30 Przerwa

Standardy obrazowania termowizyjnego

15:30-16:00 Prezentacja Prof. Marusz Kaczmarek (Politechnika Gdańska)

16:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

Publikacja Raportu okresowego EBI/9/2021 Sprawozdanie za II kwartał 20201
Piątek, 30 Lipca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za II kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za II kwartał 2021

Zapytanie ofertowe 02/07/2021
Piątek, 30 Lipca 2021

Projekt głowicy i części centralnej urządzenia SkinSense na bazie przygotowanego projektu wstępnego.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 01/07/2021
Poniedziałek, 19 Lipca 2021

Przygotowanie procedury certyfikacji/wdrożenia oraz samo wdrożenie Normy PN-EN ISO 13485:2016 przez wyspecjalizowany(-e) podmiot(-y) będący jednostką certyfikującą posiadająca akredytację na terenie Unii Europejskiej w ramach Normy PN-EN ISO 13485:2016, oraz ocenę zgodności z wymaganiami Rozporządzenia UE 2017/745 MDR dla producentów wyrobów medycznych przez jednostkę notyfikowaną wg. Rozporządzenia UE 2017/745 MDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG) wyrobu medycznego klasy IIa System do multispektralnego bezkontaktowego obrazowania tkanki skórnej SkinSense™.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 06/06/2021
Wtorek, 29 Czerwca 2021

Optymalizacja konstrukcji skanera. termin składania ofert: 6 lipca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19”).

Dokumentacja

Publikacja Raportu bieżącego nr ESPI/2/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku
Poniedziałek, 28 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku (dalej również: „ZWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080).

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zapytanie ofertowe 05/06/2021
Poniedziałek, 28 Czerwca 2021

Dostawa podzespołu i usługi pomocnicze. Termin składania ofert: 5.07.2021 r.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe 4/06/2021
Czwartek, 24 Czerwca 2021

Promocja w czasie targów - XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2021

Dokumentacja

Publikacja Raportu bieżącego EBI/8/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A.
Wtorek, 22 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 8

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milton Essex S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Publikacja Raportu bieżącego EBI/7/2021 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wtorek, 22 Czerwca 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Jacek Bernard Stępień zgłosił projekt uchwały w zakresie dotyczącym punktu 4. porządku obrad Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zgłoszony projekt uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący nr 7

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej zgłoszony przez akcjonariusza

Zapytanie ofertowe 2/06/2021
Czwartek, 17 Czerwca 2021

Serwer do obliczeń AI

termin składania ofert: 25.06.2021

Dokumenty do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 3/06/2021
Piątek, 11 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe 3/06/2021

Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie optymalizacji konstrukcji skanera termo-optycznego. Termin składania ofert - 18/06/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 1/06/2021
Piątek, 4 Czerwca 2021

Zapytanie ofertowe 1/06/2021

Administrator danych medycznych - umowa zlecenia. Termin składania ofert - 11/06/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2021
Środa, 26 Maj 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milton Essex S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.2. Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod: 00-498), przy ul. Książęcej 4, w sali Imperium.

Załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad;

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- raport roczny za 2020 r. oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,

- wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Milton Essex SA zwołanym na dzień 22.06.2021 r.,

- formularz do wykonywania praw głosu przez pełnomocnika,

- informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów
(art. 402[3] § 1 pkt 2 K.s.h.)

Czat z inwestorami 19.05.2021 g. 14:00
Wtorek, 18 Maj 2021

Zapraszamy na prezentację inwestorską oraz czat z Radosławem Solanem, wiceprezesem Milton Essex SA, które odbędą się w środę, 19 maja, o godz. 14:00. Tematem spotkania będzie omówienie działalności spółki i jej wyników finansowych oraz przedstawienie planu na nadchodzące kwartały.

Link do czatu

Publikacja Raportu okresowego EBI/5/2021 Sprawozdanie za I kwartał 2021
Piątek, 30 Kwietnia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za I kwartał 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Iwona Kaczyńska-Stępień - Prezes Zarządu
Radosław Solan - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie za I kwartał 2021 r.

Publikacja Raportu okresowego EBI/4/2021 Raport roczny za 2020
Piątek, 30 Kwietnia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport roczny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za rok 2020 r. z załącznikiem (Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego).

Raport Roczny za 2020 r.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020

Zapytanie ofertowe 1/04/2021
Czwartek, 1 Kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe 01/04/2021

Oprogramowanie do realizacji obliczeń statystycznych klasy Statistica Desktop z pakietem medycznym, lub równoważny

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 03/03/2021
Środa, 24 Marca 2021

Zapytanie ofertowe 03/03/2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie. Termin składania ofert: 31/03/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 02/03/2021
Środa, 17 Marca 2021

Badania laboratoryjne urządzenia SkinSENSE na zgodność z normami (Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Termin składania ofert: 24 marca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 01/03/2021
Środa, 3 Marca 2021

Zapytanie ofertowe 01/03/2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie. Termin składania ofert: 10/03/2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).about:blankGaleria

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 2/02/2021
Piątek, 19 Lutego 2021

Inżynier-konstruktor umowa zlecenie.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Zapytanie ofertowe 01/02/2021
Piątek, 19 Lutego 2021

Badania laboratoryjne urządzenia SkinSENSE na zgodność z normami (Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Termin składania ofert: 2 marca 2021 r.

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Publikacja Raportu okresowego EBI/3/2021 Sprawozdanie za IV kwartał 2020
Piątek, 5 Lutego 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny z działalności MILTON ESSEX SPÓŁKI AKCYJNEJ za IV kwartał 2020 r.

Sprawozdanie za IV kwartał 2020

Publikacja Raportu bieżącego EBI/2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Piątek, 29 Stycznia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2021:

Raporty kwartalne:

 1. raport za IVQ 2020 – 5 lutego 2021 r.
 2. raport za IQ 2021 – 30 kwietnia 2021 r.
 3. raport za IIQ 2021 – 30 lipca 2021 r.
 4. raport za IIIQ 2021 – 29 października 2021 r.

Raport roczny za rok 2020:

 • 30 kwietnia 2021 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Publikacja Raportu bieżącego nr EBI/1/2021 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
Czwartek, 14 Stycznia 2021

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu stosowanych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ogłoszenie o przetargu
Wtorek, 22 Grudnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Debiut Rynkowy MILTON ESSEX SA
Poniedziałek, 14 Grudnia 2020

Wreszcie startujemy!

Czwartek 17 grudnia b.r. – będzie pierwszym dniem notowań Spółki Milton Essex . Będzie nas można znaleźć na rynku New Connect pod nazwą “MILTON” lub skrótem “MTX”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu w dzisiejszym Parkiecie: Milton Essex walczy z pandemią.

Dofinansowanie projektu FaceCOV™
Niedziela, 13 Grudnia 2020

Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowaniu projektu FACE-COV™, realizowanego w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 6,9 mln zł.

Inwestycyjne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
Niedziela, 13 Grudnia 2020

W trudnych warunkach światowej pandemii, Spółka MILTON ESSEX S.A. wspólnie z DM Navigator SA przeprowadziła w 2020 roku udaną subskrypcję inwestycyjną obejmującą akcje zwykłe serii L. Zarząd Milton Essex S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał przydziału 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Samo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją inwestycyjną zostało zarejestrowane w dniu 5 sierpnia 2020.

Ogłoszenie o przetargu
Poniedziałek, 7 Grudnia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Projekt FaceCOV™ otrzymał dotację z NCBIR w ramach Konkursu POIR 5/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka – Koronawirusy”
Środa, 18 Listopada 2020

Spółka MILTON ESSEX SA, jako Lider Konsorcjum B+R, utworzonego wspólnie z Instytutem Optoelektroniki WAT, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu „FACE-COV™” obejmującego zaprojektowanie systemu do zdalnego monitorowania metodą termowizyjną symptomów zakażenia czynnikami infekcyjnymi, w tym koronawirusem SARS-COV2. System oferuje także automatyczną identyfikację (tagowanie cyfrowe oraz generowanie danych biometrycznych) osób o wysokim ryzyku zakażenia z dodatnim wynikiem skryningu temperaturowego.   Kwota dotacji wynosi  6,9 mln zł.

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 8 Października 2020

FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Projekt głowicy i części centralnej urządzenia SkinSense

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Wynik postępowania

Ogłoszenie o przetargu
Wtorek, 22 Września 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 10 Września 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czwartek, 2 Lipca 2020

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie ul. Woronicza 31/348 (KRS 0000609507) („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 395 KSH na dzień 23 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie ul. Jutrzenki 177.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Milton-Essex SA wraz z porządkiem obrad

PAP: Powstaje system do szybkiej identyfikacji markerów zakażenia koronawirusem SARS-COV2
Piątek, 24 Kwietnia 2020

Polacy tworzą system do szybkiej identyfikacji markerów zakażenia koronawirusem SARS-COV2. Automatyczne wykrywanie symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – i identyfikację osób zakażonych – umożliwi badanie termowizyjne…

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81893%2Cpowstaje-system-do-szybkiej-identyfikacji-markerow-zakazenia-koronawirusem

STATYSTYKI – RYNEK EUROPEJSKI
Czwartek, 5 Marca 2020

Najnowsze podsumowanie sytuacji rynkowej z roku 2019 – przedstawione statystyki dotyczą Europy.

Fyhrquist N, Werfel T, Bilò MB, Mülleneisen N, Gerth van Wijk R. The roadmap for the Allergology specialty and allergy care in Europe and adjacent countries. An EAACI position paper. Clin Transl Allergy. 2019;9:3. Published 2019 Jan 24. doi:10.1186/s13601-019-0245-z. Dostęp on-line: https://ctajournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13601-019-0245-z

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 23 Stycznia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czwartek, 23 Stycznia 2020

„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Poniedziałek, 13 Stycznia 2020

FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical
Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19″).

Pobierz dokumenty: Dokumenty_do_przetargu

„FOTONICA (Fully automated Optoelectronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”
Wtorek, 3 Grudnia 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. FOTONICA (Fully automated OptoelecTronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza”
Umowa o Dofinansowanie: MAZOWSZE/0167/19-00
Całkowita wartość projektu: 14 803 561.25 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 11 100 641.00 PLN

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody oraz całkowicie nowego systemu opartego na sztucznej inteligencji pozwalającej na przyspieszenie i automatyzacje diagnostyki alergii metodą testów skórnych stanowiących aktualnie „złoty standard” w praktyce klinicznej.

Dzięki wykorzystaniu dwóch komplementarnych modułów optoelektronicznych zawierających najnowszej generacji matryce sensorów pozwalających na wielospektralne obrazowanie z syntezą cyfrową w paśmie LWIR (Long-Wave Infrared), możliwe stanie się wprowadzenie do szerokiej diagnostyki alergologicznej nowego typu biomarkerów termodynamicznych opartych o naukowo zweryfikowane charakterystyki i nadających testom skórnym cechy obiektywne, zgodnie z wymogami EBM (Evidence-Based Medicine).

Rezultatem przedmiotowego projektu jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie cyfrowego systemu automatyzującego odczyt wyników skórnych testów alergicznych, wspomaganego sztuczną inteligencją.

Projekt jest realizowany w Konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współpraca MILTON ESSEX SA oraz Politechniki Warszawskiej
Niedziela, 15 Września 2019

We wrześniu br. Pani Prezes Iwona Kaczyńska-Stępień w imieniu MILTON ESSEX SA oraz Pan Prof. Jarosław Arabas Dyrektor Instytutu Informatyki w imieniu Politechniki Warszawskiej podpisali umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej dotyczącą wspólnych prac nad rozwojem systemów sztucznej inteligencji do zastosowań biomedycznych. Politechnika Warszawska jest partnerem naukowym posiadającym światową pozycję w obszarze zaawansowanych badań nad algorytmami autonomizującymi różnorodne procesy, w tym analizę obrazów medycznych, w szczególności Zakład Sztucznej Inteligencji pod kierownictwem Prof. Roberta Nowaka cieszy się tutaj zasłużoną wysoką reputacją. Wspólne obszary badań umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej opierającej się na szybkości i elastyczności reagowania na potrzeby środowiska medycznego, dzięki utworzeniu zespołu multidyscyplinarnego.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech
Środa, 26 Czerwca 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o Dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0005/18-00
Całkowita wartość projektu: 393 100.00
Kwota dofinansowania projektu: 196 550.00 PLN

Celem Projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony opracowanego wynalazku – multimodalnego aparatu do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposobu multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu reakcji alergicznej typu I i IV, pojawiających się w wyniku wykonania skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech
Niedziela, 9 Czerwca 2019

Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w obszarze MedTech.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o Dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0005/18-00
Całkowita wartość projektu: 393 100.00
Kwota dofinansowania projektu: 196 550.00 PLN

Celem Projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony opracowanego wynalazku – multimodalnego aparatu do analizy odczynu alergicznego w przebiegu testów skórnych oraz sposobu multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu reakcji alergicznej typu I i IV, pojawiających się w wyniku wykonania skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.