FaceCov to pierwsze na świecie kompleksowe rozwiązanie do automatycznego, zdalnego wykrywania markerów gorączkowych. Niezwykle przydatne w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2. Umożliwia skanowanie 3D twarzy i identyfikację biometryczną oraz monitoruje ruch osób znajdujących się w jednej przestrzeni. System monitorujący FACE-COV™ zbudowany jest w technologii modułowej, co pozwala na pełne dostosowanie funkcji do potrzeb użytkownika.

Możliwości

  • Moduł skanujący – składa się z głowicy optoelektronicznej. Zawiera termowizyjny tor pomiarowy: kamerę termowizyjną z matrycą mikrobolometryczną pracującą w paśmie dalekiej podczerwieni (LWIR). Głowica skanująca współpracuje z zestawem kamer stereoskopowych INTEL, umożliwiającym ultraszybkie uzyskanie obrazu twarzy 3D na potrzeby biometrii i fuzji.

  • Moduł sztucznej inteligencji (ScanLogic™) – wykorzystuje zróżnicowane algorytmy na potrzeby optymalnego wyznaczania miejsc pomiaru temperatury (ROI 1-2 – Region of Interests). Zapewnia, tym samym, wysoką jakość danych pod względem medycznym oraz spełnia wymogi normy IEC 80601-2-59.

  • Moduł pomiaru dokładnego – biometryczny i targowania cyfrowego gwarantuje precyzyjne odwzorowanie punktów topografii twarzy osoby badanej. Umożliwia uzyskanie danych biometrycznych i szybką identyfikację. Pozwala na opcjonalny przesył danych biometrycznych do zewnętrznych systemów (np. obsługiwanych przez służby antyepidemiczne). Dysponuje też funkcją tagowania cyfrowego osób z podwyższoną temperaturą ciała poprzez programowane mikroczipy z transmiterem pracujące w standardzie RFID (NFS).

  • Moduł cyfrowego monitoringu anty-epidemicznego (Active-Scan™) – wykorzystuje najnowszej generacji układy mikrotransmiterów niezależnych od systemu nawigacji GPS. Wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie osób poruszających się po zabezpieczonym budynku, które są wyposażone w elektroniczne karty identyfikacyjne (dokładność lokalizacji poniżej 50cm). Pozwala także monitorować takie zdarzenia, jak upadek osoby (sensory inercyjne), czy wejście do strefy zabronionej lub pozostawanie zbyt długo w niedozwolonym miejscu.

Specyfikacja techniczna

  • Wymiary (cm): W54,4 x L57 x H174,1
  • Waga całkowita (kg): 71
  • Napięcie ładowania: 220-240 VAC, 50Hz, 5A