W trudnych warunkach światowej pandemii, Spółka MILTON ESSEX S.A. wspólnie z DM Navigator SA przeprowadziła w 2020 roku udaną subskrypcję inwestycyjną obejmującą akcje zwykłe serii L. Zarząd Milton Essex S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał przydziału 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Samo podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją inwestycyjną zostało zarejestrowane w dniu 5 sierpnia 2020.