W tym roku na największych na świecie targach branży medycznej MEDICA-COMPAMED odbywających się w dniach od 14-17 listopada w Dusseldorfie, MILTON ESSEX SA wystąpił po raz pierwszy w tandemie razem z technologicznym partnerem – ZURAD Sp. z o.o. (wchodzącą w skład Holdingu PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa), prezentując na wspólnym stoisku najnowsze wersje sprzętu medycznego, które już wkrótce trafią na rynek.

. Warto podkreślić, że MILTON ESSEX jako producent jednego z pierwszych systemów sztucznej inteligencji SkinLogic™ w pełni zintegrowanego z urządzeniem diagnostycznym, w przeprowadzonych na WIM badaniach klinicznych uzyskał wyniki na najwyższym światowym poziomie (AUC>0.98), które zostały docenione i opublikowane w lutym br. w jednym z najważniejszych czasopism naukowych – The NATURE Scientific Reports. Publikacja ta została dostrzeżona przez specjalistów z branży, co skutkowało zaproszeniem prof. J. Stępnia do udziału aż w dwóch organizowanych podczas Targów panelach eksperckich: The Future of Photonics in Healthcare z tematem pt. Paradigm shift associated with understanding of a new types of markers generated by artificial intelligence, based on dat produced by imaging systems oraz Digital Health – Artificial Intelligence in Medicine z tematem: Automated inteligent diagnostics – is it necessary to integrate AI with the imaging systems? – było to bardzo znaczące i prestiżowe wyróżnienie..
Targi MEDICA-COMPAMED jak podkreślił ich dyrektor Christian Grosser, przyciągnęły w tym roku rekordową liczbę ponad 81 tysięcy zarejestrowanych gości z różnych sektorów światowego przemysłu opieki zdrowotnej. Wystawiało się łącznie ponad 5000 producentów z 70 krajów, oferując pełen wachlarz innowacyjnych rozwiązań zaadresowanych do praktycznie wszystkich dziedzin medycyny. Największym zainteresowaniem cieszyły się ultranowoczesne technologie diagnostyczne wyposażone w sztuczną inteligencję. W ten trend wpisywało się także nasze stoisko, na którym można się było zapoznać z działaniem systemu SkinSens™ oraz z pełnym procesem automatyzującym wykrywanie alergii w ramach obowiązującego złotego standardu klinicznego, a także porozmawiać z naszymi ekspertami na temat zalet nowego podejścia diagnostycznego, aspektów naukowo-medycznych jak również o opcjach handlowych i potencjalnych korzyściach zarówno dla lekarza, jego praktyki, jak i pacjentów.. Rozdaliśmy ponad dwa pudełka wizytówek (każde po 200 szt.), odbyliśmy ponad 100 indywidualnych rozmów z czego znaczna część dotyczyła opcji współpracy handlowej i eksportu naszych produktów. Mieliśmy okazję gościć umówione delegacje z Niemiec, Japonii, Korei, Arabii Saudyjskiej a także z Indii, z którymi omawialiśmy konkretne rozwiązania i opcje dotyczące potwierdzenia certyfikacji. Nie ujawniając szczegółów rozmów należy wyraźnie zaznaczyć, że problem alergii, zwłaszcza alergii wziewnych i pokarmowych nie dotyczy wyłącznie najbogatszych krajów europejskich, ale w równej mierze krajów rozwijających się, które chcą realizować własne badania skryningowe, co przy bardzo dużej liczbie chorych stanowi istotny problem przede wszystkim techniczny. Tutaj naprzeciw ich potrzebom wychodzi nasz system SkinSens™ zwłaszcza w wariancie rozwijanym wspólnie z ZURAD w formule kontenerowego diag-room’u ALLERGOSCOPE™, za pomocą którego możliwe jest prowadzenie szeroko zakrojonych programów nakierowanych na profilowanie alergii wziewnych zwłaszcza w populacji dzieci, które są szczególnie narażone na rozwój astmy na tle alergicznym. Kraje rozwijające się są już teraz identyfikowane przez nas, jako bardzo prospektywny odbiorca zautomatyzowanych systemów diagnostycznych.. Przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami firm medycznych umożliwiają nam z kolei zaproponowanie w przyszłości całych zestawów testowych zawierających najbardziej rozpowszechnione alergeny, które mogłyby być zamawiane równolegle z systemem SkinSens™ i przez to przyspieszyć diagnostykę tych typów alergii dla których istnieją na rynku odpowiednie immunoterapie odczulające. Jest to duży krok naprzód w kierunku osiągnięcia prawdziwej synergii biznesowej obejmującej naszą diagnostykę i leczenie alergii oferowane przez międzynarodowe firmy farmaceutyczne.. Z dużym zainteresowaniem spotkały się także pozostałe nasze rozwiązania w tym bramka skanująca Face-COV™, a także robot UV-MediBot™ w ramach wspólnej oferty z ZURAD. Urządzenia z serii UB-MediBot™ zostały przetestowane jako bardzo skutecznie wywiązujące się z zadania skutecznej w 99,9% dezynfekcji/dekontaminacji sprzętu medycznego, wnętrz sal operacyjnych czy karetek, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa tworzyw sztucznych i powierzchni urządzeń. Jest to pierwszy w Europie system dezynfekcji UV skonstruowany zgodnie z wymogami wojska i wytycznymi US Army Public Health Center, co czyni go wyjątkowym wśród oferty podobnych rozwiązań. Potencjalni klienci zwracali pilną uwagę na informacje mówiąc, że nasz UB-MediBot™ jest bezpieczny dla plastików i nie powoduje ich fotodegradacji ani przyspieszonego starzenia, co zostało zbadane przez inżynierów pod kierownictwem prof. S. Kłosowicza z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

Z kolei bramka skanująca Active Scan HYBRID II Face-COV™ jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w pełni kompatybilnym z najnowszą międzynarodową normą ISO/IEC 80601-2-59:2020-01. Gwarantuje to poprawność i wysoką precyzję pomiaru markerów gorączkowych. Żaden z konkurencyjnych wyrobów nie może pochwalić się podobnymi algorytmami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Przyjęta za podstawę konstrukcyjną modularność pozwala na dołączania opcjonalnych modułów służących m.in. do ultraszybkiej identyfikacji biometrycznej osób przechodzących przez skaner, a wyposażenie bramki w czytniki QR kodów i europejskich paszportów COVID-owych jak również w dodatkowy system niezależny od GPSu do monitorowania ruchu osób w chronionym obiekcie, z dokładnością <40 cm, czy moduł tagowania cyfrowego, wykrywania metalu i substancji niebezpiecznych itd. pozwala na zaproponowanie Odbiorcom na bardzo wszechstronnego narzędzia z obszaru Bio-Security wypełnionego zaawansowaną technologią.

Systemy te mają przed sobą duży potencjał sprzedażowy ze względu na najwyższą skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

Według organizatorów targów MEDICA, zaraz po krajach europejskich najliczniej reprezentowani byli w tym roku goście branżowi z Korei Południowej, Indii, krajów Arabskich i USA, a ponad 80% wszystkich odwiedzających pełni funkcje pozwalające na znaczące zaangażowanie w podejmowanie istotnych decyzji biznesowe w swoich organizacjach. Tegoroczne Targi MEDICA stanowiły dla MILTON ESSEX praktyczny punkt startu i dobrego wejścia do międzynarodowego biznesu diagnostycznego, stanowiąc ważną platformą dla poszerzania kontaktów i znalezienia partnerów do wspólnych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę obfitość prezentowanych innowacji i tematy intensywnie dyskutowane na specjalistycznych forach i towarzyszących im konferencjach, można tak podsumować Targi MEDICA: cyfryzacja medycyny stała się faktem, a przejście od poziomu innowacji naukowej do praktyczniej implementacji medycznej sztucznej inteligencji jest przedmiotem prac w prawie wszystkich krajach. A MILTON ESSEX jest tutaj w awangardzie