O spółce

MILTON ESSEX SA jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych systemów medycznych. Spółka prowadzi badania wykorzystujące sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę, opierając się na ponad dwóch dekadach doświadczeń badawczych jej założycieli.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd działa na podstawie Statutu i obowiązujących przepisów, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie (pkt. 6.10). Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

Zarząd

Iwona Kaczyńska–Stępień
PREZES

Pani Iwona Kaczyńska–Stępień ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Następnie uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadziła praktykę w kancelarii prawnej.

Następnie w okresie 1995-1998 była Dyrektorem Dep. Prawnego w Bank Creditanstalt – Banku Austria SA w Warszawie. W latach 1998-2005 współpracowała z warszawskim biurem European Institute for Management Studies oraz jako Partner z polskim oddziałem międzynarodowej kancelarii doradczej Glammeron Manner Ltd. Od 2006 jest doradcą prawnym w obszarze klientów strategicznych i funduszy inwestycyjnych w ING Bank Śląski SA.

wektor

Czytaj więcejMniej

RADOSŁAW SOLAN
wiceprezes

Pan Radosław Solan jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału finansów i bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 172 oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1586. Karierę zawodową rozpoczął na rynku kapitałowym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Następnie pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. Od kwietnia 2004 roku zatrudniony w Copernicus Capital Partners, gdzie tworzył pierwsze niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – Copernicus Capital TFI S.A. W latach 2012-2019 pełnił funkcję członka zarządu Querton Capital Partners – spółki doradztwa biznesowego.

wektor

Czytaj więcejMniej

Rada nadzorcza

Dr Jacek Stępień
PRZEWODNICZACY RN

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Stępień (MBA, PhD, Assist. Prof.) menedżer i naukowiec, autor kluczowych patentów i rozwiązań w dziedzinie nieinwazyjnego obrazowania medycznego tkanki skórnej mających zastosowanie w powstających produktach Spółki. Ekspert w dziedzinie zastosowania w diagnostyce medycznej sztucznej inteligencji i metod hybrydowego obrazowania szerokospektralnego obejmującego daleką podczerwień (LWIR) i wykorzystującego biofizyczne markery czynnościowe.

Wspólnie z Prof. Edwardem Stanowskim (WIM), Prof. Romaną Bogusławską-Walecką (WIM), Prof. Stanisławem Kłosowiczem (WAT) i Prof. Januszem Zmywaczykiem (WAT) prowadzi badania nad właściwościami termodynamicznymi struktur tkankowych pod kątem identyfikacji procesów patologicznych. Od lat 90-tych XX w. związany z międzynarodowym doradztwem strategicznym m.in. jako ekspert Word Bank/IFC. W swojej karierze zawodowej pracował na kierowniczych stanowiskach dla renomowanych światowych firm doradczych i instytucji finansowych w trakcie globalnych procesów M&A (m.in. jako szef Business Development w strukturze CEE PwC w czasie fuzji Coopers&Lybrand i PriceWaterhouse, jako szef ds. strategii rynkowej podczas fuzji Grupy Creditanstalt z Bank Austria).

wektor

Czytaj więcejMniej

Prof. Stanisław Kłosowicz
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Prof. Stanisław Kłosowicz ukończył studia chemiczne w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (inżynieria materiałowa), zaś w 1999 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych (inżynieria materiałowa).

W roku 2006 otrzymał tytuł profesora, w dziedzinie nauk technicznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WAT od 1982. Kierował lub był głównym wykonawcą 12 projektów naukowo-badawczych i rozwojowych oraz współautorem 4 patentów i 4 wdrożeń.

wektor

Czytaj więcejMniej

Prof. Edward Stanowski
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Prof. Edward Stanowski ukończył studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pełnił funkcję wieloletniego ordynatora i kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON. Były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego.

Wybitny autorytet, europejskiej klasy specjalista w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej i wideochirurgii. Został wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Czeskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

wektor

Czytaj więcejMniej

Jakub Kozioł
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Jakub Kozioł ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zarządzanie projektami na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Został wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej, związany jest z Kancelarią Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni; koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fuzji i przejęć spółek kapitałowych i osobowych oraz prawie rynku kapitałowego.

wektor

Czytaj więcejMniej

Marcin Majka
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Marcin Majka ukończył kierunek Rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pełni funkcję Wiceprezes Zarządu w spółce Invest House SA.

wektor

Czytaj więcejMniej

Projekt FOTONICA

technologia dla alergologii

Prace badawczo-rozwojowy w ramach których Spółka opracowuje rynkową wersję systemu medycznego SkinSense do odczytu testów alergicznych. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

wektor

Czytaj więcejMniej

Projekt FaceCOV™

szybka odpowiedź na COVID-19

Szybka adaptacja technologii ScanHybrid II do celów zapobiegania COVID-19 i przyszłych epidemii. Będzie to pierwszy system medyczny tego typu. Prace badawcze i wdrożeniowe są dofinansowane dzięki programowi „Szybka Ścieżka-Koronawirusy”

wektor

Czytaj więcejMniej

Projekt InfraSkin™

postęp w dermatologii

InfraSKIN™ to kolejne zastosowanie głowicy ScanHybird II, nad którym obecnie pracujemy koncepcyjnie. W Strefie wiedzy można przeczytać o statystykach raka skóry oraz naukowych podstawach działania systemu medycznego InfraSKIN™

wektor

Czytaj więcejMniej

Projekt FIRIMAS

badania kliniczne

Dzięki badaniom z udziałem pacjentów udowodniliśmy działanie i bardzo wysoką skuteczność technologii ScanHybrid. Badania kliniczne są procesem niezwykle skomplikowanym i kosztownym, jednak Spółka może pochwalić się doświadczeniem w ich przygotowaniu, organizacji jak i dokumentowaniu wyników badań klinicznych Projekt dofinansowany w ramach programu „Szybka Ścieżka” udowodnil wysoką (94%) zgodność wyników

wektor

Czytaj więcejMniej

Historira spółki

Spółka plasuje się w branży wysokich technologii medycznych (MED-TECH) i dyskontuje ponad 20 lat doświadczeń badawczych swoich akcjonariuszy oraz partnerów naukowych, w dziedzinie zastosowania czynnościowych biomarkerów termodynamicznych w diagnostyce medycznej.

Celem jej powołania było przeprowadzenia badań klinicznych i komercjalizacji innowacyjnej technologii całkowicie nieinwazyjnego multispektralnego obrazowania tkanki skórnej, przy wykorzystaniu najnowszej generacji rozwiązań w obszarze: sztucznej inteligencji pozwalającej na pełną automatyzację odczytu skórnych testów alergicznych; widzenia maszynowego i zastosowania ultraczułych układów fotonicznych umożliwiających szeroko-spektralny skaning tkanki skórnej obejmujący także pasmo LWIR (Long-Wave Infra-Red) z wyjątkową czułością i rozdzielczością dającą obraz nawet bardzo drobnych zmian o średnicy nie przekraczającej 0,3 mm.

wektor

Czytaj więcejMniej

W roku 2020 Spółka zamknęła z sukcesem nową emisję akcji. Pozyskane od inwestorów środki są przeznaczone na rozwój technologii. Spółka pozyskała też kolejną dotację w wysokości prawie 7 mln PLN. Od grudnia 2020 jest notowana na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nie tylko my zauważyliśmy problem z jakością odczytu testów skórnych. W najnowszym position papers Światowej Organizacji Alergii podkreślono, że testy są skuteczne, efektywne i bezpieczne, jeśli są poprawnie wykonane i odczytane. W badaniach wykonanych przez Wojskowy Instytut Medyczny na zamówienie Spółki, wykazano bardzo wysoką skuteczność odczytu testów przez pierwszą wersję urządzenia – tzw. wczesny prototyp (AUC >94%).

Osiągnięcia

W roku 2019 spółka Milton Essex SA utworzyła konsorcjum badawczo-rozwojowe z Wojskową Akademią Techniczną - pracujące nad pierwszym tego typu na świecie, systemem diagnostycznym SkinSENSE™ do cyfrowej diagnostyki alergii i automatycznego odczytu wyników skórnych testów alergicznych. Ten całkowicie skomputeryzowany system znakomicie ułatwi pracę lekarzom i znacząco przyspieszy diagnostykę alergii. Według Światowej Organizacji Zdrowia alergia to jedno z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych, a jej skutki doświadcza już niemal połowa populacji krajów wysoko rozwiniętych.

W roku 2020 Milton Essex SA, w odpowiedzi na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-COV2, utworzyła z Instytutem Optoelektroniki WAT drugie konsorcjum: FaceCOV™, które opracowuje skaner do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi.

Badania kliniczne

Niedawno Spółka zakończyła program badan klinicznych prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, pod kierownictwem Pani Prof. Kariny Jahnz-Różyk, w ramach projektu 3OIR.01.01.01-00-0162/15 pt. "FIRIMAS - Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej" współfinansowanego z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.