Program Operacyjny Inteligetny Rozwój 2014-2020

Cele projektu – rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej.

Planowane efekty – innowacją produktowa polegająca na zmianie funkcjonalności dotychczasowych testów skórnych  poprzez dodanie do nich instrumentalnego sposobu ich odczytu zgodnie z zasadą medicine by objectives.

Wartość projektu – 4 448 408, 48 pln

Wkład Funduszy Europejskich – 3 463 25, 32 pln