Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2022:   Raporty kwartalne:

  • raport za IVQ 2021 – 14 lutego 2022 r.
  • raport za IQ 2022 – 29 kwietnia 2022 r.
  • raport za IIQ 2022 – 29 lipca 2022 r.
  • raport za IIIQ 2022 – 28 października 2022 r.

Raport roczny za rok 2021:

  • 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.