Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2024 r. do Spółki wpłynęła korespondencja pocztowa od Pana Roberta Łukomskiego , datowana na dzień 29 grudnia 2023 zawierająca rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.