Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2024:

Raporty kwartalne:

1) raport za IVQ 2023 – 14 lutego 2024 r.

2) raport za IQ 2024 – 15 maja 2024 r.

3) raport za IIQ 2024 – 14 sierpnia 2024 r.

4) raport za IIIQ 2024 – 14 listopada 2024 r.

Raport roczny za rok 2023:

5) 15 maja 2024 r.