Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za III kwartał 2023 roku.

Raport kwartalny za IIIQ2023