Spółka plasuje się w branży wysokich technologii medycznych (MED-TECH). Główny rynek zbytu – diagnostyka alergologii – notuje kilkunastoprocentowy wzrost r/r (CAGR 7-14%). Obecnie jest notowana na rynku New Connect