Produkty

S-

SkinSENSE™

S-

SkinSENSE™

Rozwiązaniem jest automatyzacja odczytu skórnych testów alergicznych. Nasz system SkinSENSE™ z głowicą HYBRID II™ do obrazowania multispektralnego wprowadza nową jakość w alergologii.

Problem

Alergia stanowi obecnie najpoważniejszy problem zdrowotny, ma już rozmiary pandemii. W krajach wysoko rozwiniętych. Populację alergików w Europie ocenia się na około 150 mln osób. Wzrost częstości zachorowania na różne typy alergii w krajach wysoko-uprzemysłowionych trwa nieprzerwanie od ponad 50 lat, przy czym najgorsze jest to, że już teraz, wskaźnik nadwrażliwości na jeden lub więcej alergenów/haptenów wśród dzieci w wieku szkolnym, zbliżył się do magicznej granicy ok. 50%.

Potrzeba

Nawet w krajach najlepiej rozwiniętych, dostęp do specjalistów alergologów jest utrudniony. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) przewiduje, że w ciągu najbliższych 15 lat, więcej niż połowa Europejczyków będzie cierpieć z powodu jakiegoś rodzaju alergii, zaś specjalistów nie przybywa proporcjonalnie do liczby chorych.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest automatyzacja odczytu skórnych testów alergicznych. Nasz system SkinSense™ z głowicą HYBRID II™ do obrazowania multispektralnego wprowadza nową jakość w alergologii, dzięki:
– zastosowaniu unikalnego układu sensorów,
– zastosowaniu Sztucznej Inteligencji dokładnie szacującej nasilenie alergii
– zmniejszeniu ryzyka błędnego rozpoznania alergii:

zastąpienie pomiaru naocznego, wykonywanego linijką, czy przymiarem, przez ocenę algorytmiczną, opartą o zmierzone wartości fizyczne – rozmiar pola zapalnego i temperaturę – spełniając wymagania Medycyny opartej na dowodach (Evidence-Based Medicine).

System SkinSense™ jest w 100% kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku zestawami do testów skórnych, zarówno do testów punktowych („Prick Tests”), jak i płatkowych („Patch Tests”).

Rynek

Rynek diagnostyki medycznej alergii szacowany jest na 5,6 mld USD (2017), przy CAGR 9-14% (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Statystyki medyczne pokazują, że w:
– UE wykonuje się ok. 20 mln testów alergicznych rocznie,
– USA ok. 25 mln,
– Azji ok. 24 mln.
Biorąc pod uwagę liczbę osób, które mają objawy alergii a nigdy nie były diagnozowane testami, rynek ma potencjał co najmniej dwukrotnego wzrostu.

F-

FaceCOV™

F-

FaceCOV™

FaceCOV™ będzie prawdopodobnie pierwszym w skali światowej zarejestrowanym urządzeniem medycznym pozwalającym na zdalny pomiar temperatury z dużej odległości.

Problem

Liczba osób chorych na COVID-19 przekroczyła 40 milionów. Ponad milion osób zmarło. Według Światowej Organizacji Zdrowia, u 88,1% chorych na COVID-19 rozwinęła się wysoka gorączka. Ten najpopularniejszy symptom jest mierzony przez większość systemów dostępnych na rynku w sposób nieprawidłowy. Większość obecnie dostępnych systemów nie spełnia podstawowych wymogów metrologicznych (bardzo duże błędy pomiarowe).

Potrzeba

Niezwykle ważne jest wdrożenie systemów przesiewowych, które w masowy sposób będą precyzyjnie i zgodnie z wiedzą medyczną sprawdzać temperaturę ciała człowieka – zarówno przy pandemii COVID-19, jak i przyszłych epidemiach, które pojawiają się co kilka-kilkanaście lat. Dlatego tak istotne jest wdrożenie rozwiązań, które z dużą pewnością (standard urządzenia medycznego) ustalą objawy wskazujące na rozwój choroby.

Rozwiązanie

FaceCOV™ będzie prawdopodobnie pierwszym w skali światowej zarejestrowanym urządzeniem medycznym pozwalającym na zdalny pomiar temperatury z dużej odległości. Charakterystyka medyczna urządzenia zapewni wysoką jakość pomiaru i unikanie błędów. Zastosowanie na lotniskach czy dworcach, gdzie ludzie zatrzymani z powodu błędnie zmierzonej temperatury mogą spóźnić się na samolot czy pociąg i obciążać operatora odszkodowaniami, pozwoli uniknąć konsekwencji z tego tytułu.

Rynek

Pomiar temperatury to jedyny sposób na masowe monitorowanie epidemiologiczne. Wszystkie lotniska, dworce, szpitale oraz obiekty strategiczne powinny być wyposażone w odpowiednie systemy zabezpieczające przed wejściem osób z objawami COVID-19.

Odbiorcami rozwiązania będą w pierwszej kolejności zarządcy obiektów publicznych, w tym szczególnie tych, o dużym znaczeniu strategicznym. Dzięki zabezpieczeniom i certyfikatom będzie możliwe oferowanie systemu do miejsc, gdzie zastosowanie rozwiązań konkurencyjnych jest niemożliwe.

I-

InfraSKIN™

I-

InfraSKIN™

Urządzenie InfraSKIN™ będzie miało charakter stricte profesjonalny i będzie skierowane do lekarzy specjalistów dermatologów i onkologów. Jego innowacyjność będzie polegać na pomiarze w paśmie LWIR, pozwalając ocenić szybkość metabolizmu w badanym znamieniu – podwyższony metabolizm w znamieniu skórnym wskazuje na komórki patologiczne.

Problem

Czerniak jest na 3. miejscu najczęściej występujących rodzajów raka, po raku piersi i raku prostaty.

Czerniak (Melanoma) zabija więcej osób, niż wszystkie inne nowotwory skóry razem wzięte. Poziom umieralności wynosi od 2,9% (Australian Institute of Health and Welfare, 2020) do 6,8% (Siegel, Miller i Jemal, 2020).

Potrzeba

Obecnie podstawowym sposobem wykrywania czerniaka na wczesnym stadium jest konsultacja lekarska z użyciem dermatoskopu. W przypadku osób o dużej liczbie znamion na skórze, wizyta taka trwa nawet 90 minut. Dlatego potrzebne są nowe narzędzia diagnostyczne, które pozwolą odróżnić zmiany złośliwe od zwykłych znamion na wczesnym etapie. Istotne jest to, że uzyskanie pięcioletniego wskaźnika przeżycia w przypadku czerniaka wykrytego w najwcześniejszych stadiach wynosi około 97% i spada do ok. 14% , jeśli zostanie on wykryty dopiero w stadium zaawansowanym.

Przykład ten ilustruje dobrze, dlaczego system InfraSkin™ jest tak ważny z punktu widzenia epidemiologii i umieralności z tytułu nowotworów skóry. Wczesne wykrycie może mieć tutaj ogromny pozytywny wpływ na wyniki skutecznego leczenia (Guy i in., 2015; American Cancer Society, 2018)

Rozwiązanie

Urządzenie InfraSkin będzie miało charakter stricte profesjonalny i będzie skierowane do lekarzy specjalistów dermatologów i onkologów. Jego innowacyjność będzie polegać na pomiarze w paśmie LWIR, pozwalając ocenić szybkość metabolizmu w badanym znamieniu – podwyższony metabolizm w znamieniu skórnym wskazuje na komórki patologiczne.

Główne rozwiązania sprzętowe (głowica skanująca) są wspólne dla wszystkich trzech rozwiązań. System będzie rozwijany po wdrożeniu na rynek systemów Face-COV i SkinSense.

Rynek