Połączenie pasji i kompetencji:
prawnych, naukowych i managerskich.

Zarząd

Dr Jacek Stępień

Prezes Zarządu

Pan Jacek Stępień (PhD, DBA, Assoc. Prof.) – Kierownik Naukowy Konsorcjum Badawczo-Rozwojowego „FOTONICA” utworzonego przez Milton Essex SA
i Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Kierownik naukowy badań klinicznych prowadzonych wspólnie. Prof. K. Jahnz-Różyk w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego nad nowatorską metodą wykorzystującą nieinwazyjne obrazowanie multispektralne z wyodrębnionym widmem w dalekiej podczerwieni (LWIR). Rozwiązanie to stanowi prawdziwy przełom w zautomatyzowanej cyfrowej analizie patologii tkanki skórnej, umożliwiając wykrywanie zmian subminimalnych, wspierając precyzyjną identyfikację nowego typu czynnościowych markerów reakcji alergicznych (HARM Hyperthermic Allergic Reaction Markers). Studiował w Wojskowej Akademii Medycznej, a także na Washington Int. Univ., Executive MBA w Int. Business School (Program EMBA Akademii Koźmińskiego i Univ. of Illinois) oraz na OXFORD Univ. (podyplomowy program z zakresu sztucznej inteligencji). Opracowane przez prof. J. Stępnia wspólnie z zespołem prof. R. Nowaka z PW algorytmy sztucznej inteligencji SkinLogic™ uzyskały jedne z najlepszych rezultatów w skali światowej (ROC AUC >0,98) w w obszarze diagnostyki alergicznej i zostały opublikowane w prestiżowym The NATURE Scientific Reports, stanowiąc też podstawę dla całej serii rozwiązań produktowych z serii Allergoscope™. Główny autor szeregu międzynarodowych patentów dotyczących metod obrazowania medycznego m.in. w Japonii, USA, Chinach.

Rada Nadzorcza 

Iwona Kaczyńska–Stępień
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Iwona Kaczyńska–Stępień ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Następnie uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadziła praktykę w kancelarii prawnej.

Prof. Stanisław Kłosowicz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Prof. Stanisław Kłosowicz profesor zwyczajny na Wydziale Chemii i Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej, pełnił funkcje prodziekana na WNTiCH WAT ds. nauki, wybitny specjalista w dziedzinie ultrazaawansowanych materiałów fotonicznych, w tym fizykochemii fazy ciekłokrystalicznej o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym. Posiada znaczący wkład w badaniach nad zjawiskami przejść fazowych w ciekłych kryształach. Ma na koncie liczne wdrożenia technologiczne, a produkty oparte o zaprojektowane rozwiązania otrzymały 3 medale na wystawach międzynarodowych. Uczestniczył w wielu projektach z grantów europejskich i NATO, w tym w obszarze zaawansowanych technologii wojskowych realizowanych na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT i w Instytucie Fizyki Technicznej WAT. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i monografii z dziedziny inżynierii materiałowej oraz pionierskich badań nad kompozytami PDLC zawierającymi antyferroelektryczne ciekłe kryształy, oraz nad nowymi nieliniowymi materiałami optycznymi otrzymywanymi w technologii zol-żel, nad efektem tunelowym w ciekłych kryształach czy badań nad elastycznością nematyków przy zastosowaniu
falowodów ciekłokrystalicznych. Współautor licznych patentów i rozwiązań technologicznych. Prekursor badań nad wykorzystaniem techniki termografii ciekłokrystalicznej oraz mapowania w podczerwieni molekularnych efektów biologicznych.

Pan Prof. Edward Stanowski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Prof. Edward Stanowski, chirurg onkolog, pełnił funkcję ordynatora i kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, b . Naczelny Chirurg Wojska Polskiego, b. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Wybitny autorytet, europejskiej klasy specjalista w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej i videochirurgii. Pionier laparoskopii w Polsce. Prof. Stanowski wprowadzał do praktyki klinicznej szereg innowacyjnych rozwiązań i metod, zarówno w obszarze eksperymentalnej chirurgii onkologicznej oraz nowoczesnej kompleksowej diagnostyki skryningowej raka sutka (badania kliniczne zrealizowane na WIM wspólnie z Prof. R. Bogusławską-Walecką i Prof. J. Stępniem – CBC-PAD Combined-Breast-Cancer- Physiological & Anatomical Diagnostic), jak również w obszarze zaawansowanej chirurgii bariatrycznej, obejmując innowacyjne chirurgiczne leczenie otyłości czy zespołu metabolicznego m.in. poprzez eksperymentalne zastosowanie laparoskopowego ominięcia żołądkowego na pętli Roux-en-Y (laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, LRYGB). Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz innowacyjnych metodologii dla podyplomowych szkoleń chirurgów z zakresu laparoskopii/wideochirurgii. Za całokształt pracy zawodowej i osiągnięć naukowych prof. Edward Stanowski został w roku 2003 wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich, w roku został 2005 Honorowym Członkiem Towarzystwa Chirurgów Czeskich, a w roku 2008 Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Pan Andrzej Gocyła

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Andrzej Gocyła uzyskał tytuł mgr inż. automatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz tytuł Executive MBA w Intenational Business School (w prestiżowym programie Akademii Koźmińskiego i Univ. of Illinois). W swojej karierze pełnił kierownicze stanowiska jako główny inżynier i kierownik projektu w międzynarodowych firmach technologicznych m.in. w Westinghouse Electric, INTEL, Casiolli Co., Mecalux Poland, nadzorując realizację złożonych zadań za zakresu automatyki procesowej i sterowania technologiami przemysłowymi w tym z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów zrobotyzowanych. Posiada także wieloletnie doświadczenie inwestycyjne i gruntowną znajomość corporate finance.

Radosław Solan

Doradca Zarządu

Pan Radosław Solan jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału finansów i bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 172 oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1586. Karierę zawodową rozpoczął na rynku kapitałowym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.