Najlepsze rozwiązania dla
lepszego życia

Rewolucja w diagnostyce alergii

Dostarczamy właściwe terapie właściwym pacjentom we właściwym czasie. Dzięki połączeniu naszych sił w dziedzinie diagnostyki, lekarzy i big farmy jesteśmy najlepiej przygotowani do prowadzenia rozwoju spersonalizowanej diagnostyki.

Dostarczamy najlepsze rozwiązania w zakresie obrazowania skóry

Naszą ambicją jest nie tylko przekształcanie opieki zdrowotnej za pomocą innowacyjnych rozwiązań, ale także nasz wkład w ochronę środowiska, zrównoważony rozwój łańcucha dostaw i zaangażowanie społeczne.

O Milton Essex

Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowych sposobów diagnostycznych oraz wykorzystywaniu wiedzy w celu udoskonalania praktyki medycznej i tworzenia lepszej jakości życia dla pacjentów.

O Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych systemów medycznych. Spółka prowadzi badania wykorzystujące sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę, opierając się na ponad dwóch dekadach doświadczeń badawczych jej założycieli.

Rozwiązania i produkty

Od początku działalności prowadzimy B+R dostarczając najlepsze rozwiązania dla diagnostyki mulitspektralnej skóry, tworząc nowe procedury medyczne oraz mocne partnerstwa, które zrewolucjonizują opiekę zdrowotną.

Innowacje Med – Tech

Kierując się pasją i ciekawością naukową, stawiamy czoła wyzwaniom w dziedzinie alergii, tworząc innowacyjne systemy medyczne wyposażone w Sztuczną Inteligencję.

BADANIA KLINICZNE

B+R Projekty

Tworzymy silne partnerstwa, w których postawą jest głęboka i bilateralna współpraca z sektorem wojskowym. Dzięki czemu następuje transfer technologii do aplikacji medycznej.

Zgoda Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie dla badania klinicznego wyrobu medycznego z udziałem pacjentów SkinSense II.

Obecne w ramach konsorcjum naukowego realizujemy projekty finasowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekt B+R „Fotonica” i oraz Projekt B+R „Face-cov”.

Dla Profesjonalistów

Najnowsze wiadomości o firmie, ludziach, kamieniach milowych, innowacjach i rozwiązaniach. Zapraszamy, bądź z nami.

Dążymy do tworzenia wartości dla wszystkich naszych interesariuszy poprzez ciągłe innowacje, przełomowe rozwiązania, zaufanie i zrównoważone praktyki biznesowe.

Wszystkie obowiązujące nas dokumenty jako spółki notowanej na równoległym rynku giełdowym NewConnect.

Relacje inwestorskie

Dążymy do tworzenia wartości dla wszystkich naszych interesariuszy poprzez ciągłe innowacje, przełomowe rozwiązania, zaufanie i zrównoważone praktyki biznesowe.