Program Operacyjny Inteligetny Rozwój 2014-2020

Cele projektu – Sztuczna Inteligencja Wspierająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne a automatycznych systemach medycznych.

Planowane efekty – Innowacyjna metoda pozwalają na przyspieszenie i automatyzację diagnostyki alergii.

Wartość projektu – 14 803 561, 25 pln

Wkład Funduszy Europejskich – 11 100 641, 00 pln