Kraków – w piątek, 6 kwietnia, Milton Essex (ticker: MILTON), wzięła udział w największej polskiej konferencji dla inwestorów – Invest Cuffs’24, która odbyła się w krakowskim Centrum Kongresowym Ice. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło ponad 10 tysięcy uczestników, skupiając się na najnowszych trendach w branży inwestycyjnej.

Biotech – przyszłość medycyny, przyszłość giełdy

W ramach panelu w Strefie Inwestora Indywidualnego, Milton Essex reprezentował p. Jacek Stępień, szef działu B+R. Obok niego w panelu uczestniczyli p.p. Tomasz Kasel oraz Paweł Przewięźlikowski, znane postaci w branży. Dyskusja skupiła się na specyfice sektora biotechnologicznego, badaniach naukowych, technicznych oraz rejestracyjnych aspektach wpływających na cykl inwestycyjny firm. Omówiono też perspektywy rozwoju tego sektora.

Paneliści zwrócili uwagę na różnice między sektorem farmaceutycznym a technologiami medycznymi. Podkreślili, że inwestowanie w spółki biotech może generować znaczące zyski, zwłaszcza w fazie wdrażania nowych technologii. Stwarza to duże możliwości zbudowania efektywnego i zyskownego portfela, którego wzrost jest silnie skorelowany z wychodzeniem z fazy badań i testów klinicznych oraz przestawieniem na tory wdrożenia opracowanych technologii. Zarówno w farmacji jaki i sektorze TechMED bazą rozwoju jest wynalazek, patenty, ale różnice pojawiają się już na etapie testów klinicznych. Dla innowacyjnych leków ten cykl jest w dużej mierze obarczony ryzkiem reakcji biologicznych i efektów ubocznych. W przypadku technologii, głównym wyzwaniem jest upowszechnienie się w praktyce klinicznej nowych rozwiązań, zwłaszcza w dzisiejszej dobie tych opartych o sztuczną inteligencję.

Perspektywy rynkowe

Paneliści zgodnie zwracali też uwagę na to, że istotna jest wielkość rynku oraz istniejąca na nim konkurencja. W przypadku metod diagnostycznych ważniejsze jest, czy nowa technologia wpisuje się w stale zwiększający swój zasięg model medycyny cyfrowej oraz czy wpływa na pojawienie się konkretnych korzyści dla lekarza i jego pacjenta. P. Stępień podkreślił, że Milton Essex celuje w bardzo duży rynek diagnostyki alergii, który nie jest ucyfrowiony. Nowe rozwiązanie Spółki nie tylko ułatwi i przyspieszy diagnostykę biologiczną alergii, ale także stworzy nową platformę przepływu cyfrowych danych o pacjencie, generującą popyt na nowoczesne immunoterapie odczulające.

Rynek bio-tech odpowiada na najważniejsze potrzeby współczesnych społeczeństw w krajach, gdzie poziom i długość życia stale się zwiększa. Oczekuje się znaczącej poprawy jakości życia przede wszystkim pod względem zdrowotnym, co z kolei tworzy duże zapotrzebowanie na produkty generowane przez tę branżę.

Milton Essex wpisuje się w nowoczesną cyfrową medycynę wykorzystującą sztuczną inteligencję. Przygotował kompleksowy model wejścia na rynek profesjonalnej diagnostyki alergii z zerową barierą dla lekarzy, gabinetów i klinik.  Model taki jest z powodzeniem stosowany na wysokokonkurencyjnych rynkach UE i daje realną możliwość względnie szybkiego zbudowania sieci użytkowników systemów SkinSENS™.  Spółka stworzyła bardzo konkurencyjną ofertę i trwają prace nad kompletowaniem docelowego zespołu specjalistów ds. rozwoju rynku i sprzedaży.