Raport Bieżący nr 4/2024

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. 5.3. Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 23 kwietnia 2024 r. na godzinę 10.00 w lokalu Spółki w Warszawie (kod: 02-815) przy ul. Żołny 42 A w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych

Projekty uchwał na NWZA 23 kwietnia 2024