Program Operacyjny Inteligetny Rozwój 2014-2020

Cele projektu – Sztuczna Inteligencja wspierająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych systemach medycznych.

Planowane efekty – Innowacyjna metoda pozwalają na przyspieszenie i automatyzację diagnostyki alergii.

Wartość projektu – 5 413 454, 15 pln

Wkład Funduszy Europejskich – 3 869 764, 22 pln