Niniejszym Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za IV kwartał 2023 roku.

Raport_kwartalny_za_IVQ2023-0