Zapytanie ofertowe 02/02/2022 Treść zapytania

Odpowiedzi na pytanie oferenta:
Ad1. Zakładając, że przedstawione w DTR parametry są prawidłowe, komponent Meerstetter Engineering – TEC-1089-SV-PT100 spełnia oczekiwania Zamawiającego.
Ad. 2. Jak wyżej, Meerstetter Engineering – TEC-1092-VIN1 spełnia oczekiwania Zamawiającego
Ad 3. Jak wyżej, Enclustra – ME-XU5-2EG-1I-D11E-R1.2 spełnia oczekiwania Zamawiającego