Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie ul. Woronicza 31/348 (KRS 0000609507) („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 395 KSH na dzień 23 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie ul. Jutrzenki 177.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Milton-Essex SA wraz z porządkiem obrad