W dniu 11 kwietnia 2024 roku, w gmachu Sejmu RP w Warszawie, odbyło się posiedzenie Podkomisji Stałej do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów, której uczestnikiem był p. Jacek Stępień, reprezentujący Milton Essex.

Celem spotkania było omówienie systemu refundacji i implementacji nielekowych technologii cyfrowych, wykorzystujących sztuczną inteligencję w polskim systemie ochrony zdrowia.

Podczas dyskusji skupiono się na potencjalnych korzyściach płynących z integracji zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w codzienne funkcjonowanie placówek medycznych. Uczestnicy posiedzenia zwrócili szczególną uwagę na możliwości poprawy organizacji pracy, efektywności diagnozowania oraz personalizacji opieki nad pacjentami.

Rozważano różne modele refundacji tych technologii, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich dostępności i skuteczności.

Informacje z posiedzenia będą służyć jako podstawa do dalszych prac nad odpowiednimi regulacjami prawnymi, które mają na celu wsparcie i rozwój inteligentnych systemów medycznych w Polsce.