Postępowanie ofertowe służy wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i Wykonawcy do realizacji prac rozwojowych nakierowanych na wykonanie badań projektowanego aktywnego wyrobu medycznego w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i ogólnego wymaganym przez normę PN/EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 (Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego), oraz normę PN/EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 („Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego — Norma uzupełniająca: Użyteczność”), w ramach Projektu: „MAZOWSZE/0167/19 pn. „FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.

AKTUALIZACJA: termin ostateczny złożenia oferty: 22/04/2024 r.  25/04/2024 r.
Zapytanie ofertowe