Spółka MILTON ESSEX SA, jako Lider Konsorcjum B+R, utworzonego wspólnie z Instytutem Optoelektroniki WAT, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu „FACE-COV™” obejmującego zaprojektowanie systemu do zdalnego monitorowania metodą termowizyjną symptomów zakażenia czynnikami infekcyjnymi, w tym koronawirusem SARS-COV2. System oferuje także automatyczną identyfikację (tagowanie cyfrowe oraz generowanie danych biometrycznych) osób o wysokim ryzyku zakażenia z dodatnim wynikiem skryningu temperaturowego.   Kwota dotacji wynosi  6,9 mln zł.