Nawiązując do treści raportu za III kwartał 2022 r. Spółka informuje, iż otrzymała zgodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na przedłużenie okresu kwalifikowalności kosztów dla projektów FaceCOV i SkinSens. Pozwoli to na pokrycie znacznej części kosztów realizowanego obecnie programu pilotażowego na dużej grupie pacjentów z przyznanej dotacji.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż otrzymała 2 zaliczki na w kwocie:

2 221 342,48 PLN

(projekt nr MAZOWSZE/0167/19 „FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szybka Ścieżka dla Mazowsza);

1 506 000,00 PLN

(projekt nr POIR.01.01.01-00-0662/20 pn. „FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).