Jest nam miło poinformować, że otrzymaliśmy decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu na wynalazek:

„Apparatus for multimodal analysis of allergic reactions in skin tests and a hybrid method for multispectral imaging of allergic reactions in skin tests and its use for automatic evaluation of the results of these tests” (Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybrydowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych).

Obszar oddziaływania tej decyzji jest znacznie szerszy, niż terytorium Europy, gdyż stroną Konwencji o patencie europejskim jest także m.in. Turcja.

Dla Spółki decyzja ta ma istotne znaczenie – patent ten jest istotnym elementem ochrony praw własności intelektualnej, obejmuje bowiem swoim zakresem szereg zastrzeżeń mogących stanowić realną barierę przed naśladownictwem opracowanych rozwiązań dla skanera SkinSens na kluczowym dla komercjalizacji na rynku.

Decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu