arząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2021:

Raporty kwartalne:

  1. raport za IVQ 2020 – 5 lutego 2021 r.
  2. raport za IQ 2021 – 30 kwietnia 2021 r.
  3. raport za IIQ 2021 – 30 lipca 2021 r.
  4. raport za IIIQ 2021 – 29 października 2021 r.

Raport roczny za rok 2020:

  • 30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.