W związku z redakcyjną pomyłką polegającą na zamianie nagłówków w Rachunku przepływów pieniężnych oraz błędnej sumie jednej z pozycji w Rachunku przepływów pieniężnych, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2021 roku. W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:

  1. zestawienie zmian
  2. pełną treść skorygowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.