Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. do Spółki wpłynęła od Pana Jakuba Kozioła, datowana na ten sam dzień, rezygnacja – z dniem złożenia – z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”