Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których w skład Rady Nadzorczej nowej, III kadencji powołane zostały następujące osoby:

Jacek Stępień – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stanisław Kłosowicz – na Członka Rady Nadzorczej

Edward Stanowski – na Członka Rady Nadzorczej

Robert Łukomski – na Członka Rady Nadzorczej

Jakub Kozioł – na Członka Rady Nadzorczej

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

dr Jacek Stępień

prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz

prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski

Robert Łukomski

Jakub Kozioł