Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z

działalności Milton Essex S.A. za II kwartał 2023 roku.

Raport_kwartalny_za_IIQ2023-0