Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za II kwartał 2022 roku.
Załącznik Raport kwartalny z działalności Milton Essex SA – IIQ2022