Najnowsze podsumowanie sytuacji rynkowej z roku 2019 – przedstawione statystyki dotyczą Europy.

Fyhrquist N, Werfel T, Bilò MB, Mülleneisen N, Gerth van Wijk R. The roadmap for the Allergology specialty and allergy care in Europe and adjacent countries. An EAACI position paper. Clin Transl Allergy. 2019;9:3. Published 2019 Jan 24. doi:10.1186/s13601-019-0245-z. Dostęp on-line: https://ctajournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13601-019-0245-z