Postępowanie ofertowe w zakresie certyfikacji wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2017/745. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamówienia: Dokumentacja