MEDICA-COMPAMED jest największą imprezą targową dla branży medycznej na świecie – przez hale centrum wystawienniczego w Düsseldorfie przewinęło się ponad 46.000 odwiedzających ze 150 krajów, którzy mogli skorzystać z opcji osobistego kontaktu z 3.033 wystawcami, jak informował Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf, wyraźnie zadowolony, przedstawiając podsumowanie tegorocznego wydarzania. Podkreślając, że „liczby napawają optymizmem, zważywszy, że trudno było się spodziewać jeszcze wiosną tego roku podobnego zainteresowania”. Tegoroczne targi były również areną europejskiej premiery innowacyjnych systemów SkinSens™ i FaceCOV™ wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji SkinLogic™ i ActiveScan™ opracowanych przez specjalistów z MILTON ESSEX SA oraz inżynierów z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach dwóch konsorcjów B+R” „FOTONICA” i „FACE-COV”.  Projektowane rozwiązania są dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki czemu możliwe będzie także uruchomienie ogólnoeuropejskiego pilotażowego programu badawczego EURALP1 (European Allergy Profile1) nakierowanego na zbadanie profili powiązanych z aeroalergenami w przekroju wiekowym i geograficznym. Planowane badanie jest drugim tego typu w skali europejskiej, po referencyjnym programie GA2LEN, od którego minęło już niestety ponad 16 lat (przeprowadzonym w 2005 roku) i dane wymagają aktualizacji.

– „Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony odwiedzających targi specjalistów lekarzy jak i menedżerów – potencjalnych partnerów dystrybucyjnych” – zauważa Wiceprezes Radosław Solan

 

– „Potwierdzeniem tego zainteresowania jest fakt konieczności zlecenia dodruku broszur SkinSens™ na miejscu na targach, ponadto rozdaliśmy także wszystkie wizytówki i z trudem mogliśmy wygospodarować czas, na przeprowadzenie prezentacji i zaplanowanego na drugi dzień targów wykładu. Podkreślam zdecydowanie, nie spodziewaliśmy się takiej ilości odwiedzających na naszym stoisku, ale przede wszystkim tak dużego zainteresowania konkretnymi kwestiami i formami współpracy” – zaznacza prof. Jacek Stępień, obecny przez cały czas trwania targów.

 

– „Kolejną bardzo istotną korzyścią wyniesioną z udziału MILTON ESSEX SA w targach MEDICA-COMPAMED’21, dzięki temu, że byliśmy reprezentowani przez członków zarządu, mogących bezpośrednio podejmować decyzje, było to, że przeprowadziliśmy szereg bardzo konkretnych rozmów z potencjalnymi partnerami i kooperantami z regionu Unii Europejskiej, ale także z Izraela i RPA, co w najbliższym czasie powinno zaowocować,  w tym możliwościami zawarcia istotnych porozumień znacząco przybliżających nas do komercjalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowego produktu, jakim jest dla nas system SkinSens™, niezwłocznie po zakończeniu procesu certyfikacji.”  – podkreśla Prezes Iwona Kaczyńska.

W trakcie targów przeprowadzono także wiele spotkań z przedstawicielami jednostek certyfikujących oraz firm specjalizujących się we wprowadzaniu nowych wyrobów medycznych na rynki pozaeuropejskie. Daje to dobry punkt wyjścia do przeglądu aktualnej strategii rejestracyjnej zwłaszcza pod kątem harmonogramu wprowadzenia wariantów konstrukcyjnych naszego sprzętu, dopasowanych do specyficznych w tym także technicznych, wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach nie objętych nowym unijnym rozporządzeniem MDR w sprawie wyrobów medycznych. Pozwoli to już dzisiaj, na znaczącą optymalizację technicznych kosztów wytworzenia i na wyprzedzające zamawianie podzespołów, które muszą wykazać się zgodnością z pozaeuropejskimi przepisami dotyczącymi pozwoleń na wprowadzenie danego typu urządzenia do użytku klinicznego. Jako najbardziej obiecujące należy ocenić rozwiązania analityczne obejmujące Sztuczną Inteligencję w aplikacjach medycznych. MILTON ESSEX SA był również mocno reprezentowany w tej dziedzinie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że SkinSens™ jest na dzień dzisiejszy prawdopodobnie pierwszym w skali światowej w pełni zintegrowanym systemem, łączącym Sztuczną Inteligencję poprzez warstwę algorytmiczną SkinLogic™ z konkretnym systemem diagnostycznym, w tym przypadku z ultranowoczesną multisensoryczną głowicą optoelektroniczną Hybrid II. Sukces premiery nowych rozwiązań, zwłaszcza systemu SkinSens™, na międzynarodowych targach MEDICA-COMPAMED’21 jest znakomitym wskaźnikiem przyszłych możliwości rynkowych jakie stwarza opcja integracji szybkiej i precyzyjnej diagnostyki alergii w ramach systemu szpitalnej i pozaszpitalnej telemedycyny. Jedyne czego można żałować, to tego, że podczas targów nie ma możliwości zaprezentowania praktycznego działania urządzenia, co z pewnością wiązałoby się z małą rewolucją, gdyż jak dotąd alergologia nie dysponuje podobnym sprzętem do cyfrowej analizy odczynów skórnych z użyciem Sztucznej Inteligencji.