Podczas XV edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS, urządzeniom SkinSens i FaceCov przyznano Złote Medale. Twórcą systemów jest konsorcjum naukowe Milton Essex SA i Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W tym roku systemy SkinSens i FaceCov konkurowały z blisko 400 wynalazkami z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i oczywiście z Polski. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje rodzimych naukowców.  Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej i organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny.