Milton Essex SA ogłasza procedurę wyboru usługodawcy w zakresie standaryzacji oprogramowania w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn.„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.” Dokumentacja

Odpowiedź na pytanie oferenta 24/01/2022: Czy w przypadku wykorzystania sieci, które nie poddają się wizualizacji metodą GNNE, ze względu na ich strukturę, powinno się zastosować inne metody wizualizacji? Celem Zamawiającego jest otrzymanie wizualizacji działania sieci neuronowych, których cel ma charakter poznawczy i popularno-naukowy. W przypadku znacznego ukomplikowania sieci, Zamawiający oczekuje takiego zobrazowania sieci, aby jej główne elementy zostały uwidocznione wraz z opisem celu ich działania.