Milton Essex S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. FOTONICA (Fully automated OptoelecTronical System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza”
Umowa o Dofinansowanie: MAZOWSZE/0167/19-00
Całkowita wartość projektu: 14 803 561.25 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 11 100 641.00 PLN

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody oraz całkowicie nowego systemu opartego na sztucznej inteligencji pozwalającej na przyspieszenie i automatyzacje diagnostyki alergii metodą testów skórnych stanowiących aktualnie „złoty standard” w praktyce klinicznej.

Dzięki wykorzystaniu dwóch komplementarnych modułów optoelektronicznych zawierających najnowszej generacji matryce sensorów pozwalających na wielospektralne obrazowanie z syntezą cyfrową w paśmie LWIR (Long-Wave Infrared), możliwe stanie się wprowadzenie do szerokiej diagnostyki alergologicznej nowego typu biomarkerów termodynamicznych opartych o naukowo zweryfikowane charakterystyki i nadających testom skórnym cechy obiektywne, zgodnie z wymogami EBM (Evidence-Based Medicine).

Rezultatem przedmiotowego projektu jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie cyfrowego systemu automatyzującego odczyt wyników skórnych testów alergicznych, wspomaganego sztuczną inteligencją.

Projekt jest realizowany w Konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.