We wrześniu br. Pani Prezes Iwona Kaczyńska-Stępień w imieniu MILTON ESSEX SA oraz Pan Prof. Jarosław Arabas Dyrektor Instytutu Informatyki w imieniu Politechniki Warszawskiej podpisali umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej dotyczącą wspólnych prac nad rozwojem systemów sztucznej inteligencji do zastosowań biomedycznych. Politechnika Warszawska jest partnerem naukowym posiadającym światową pozycję w obszarze zaawansowanych badań nad algorytmami autonomizującymi różnorodne procesy, w tym analizę obrazów medycznych, w szczególności Zakład Sztucznej Inteligencji pod kierownictwem Prof. Roberta Nowaka cieszy się tutaj zasłużoną wysoką reputacją. Wspólne obszary badań umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej opierającej się na szybkości i elastyczności reagowania na potrzeby środowiska medycznego, dzięki utworzeniu zespołu multidyscyplinarnego.