Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za I kwartał 2022 roku. Załącznik