Raport Kwartalny nr 2/2022

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za IV kwartał 2021 roku.