Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka) niniejszym informuje, że powziął informację o udzieleniu na rzecz Spółki przez Urząd Patentowy RP patentu na wynalazek : ” Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybrydowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych „. Powyższy wynalazek zawiera komponenty techniczne, które w związku z udzieleniem ochrony patentowej, pozwolą skutecznie zabezpieczyć pierwszeństwo, ale również przyszłą pozycję rynkową rozwiązań opracowanych przez Spółkę w dłuższej perspektywie czasowej, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału systemu SkinSense TM, tj. systemu umożliwiającego odczyt wyników alergicznych testów skórnych bez względu na producenta danego testu. Wynalazek wciąż oczekuje również na ochronę międzynarodową w ramach procedury PCT. O udzieleniu tej ochrony Spółka poinformuje odrębnym raportem.