Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Milton Essex S.A. za I kwartał 2023 roku.

0000149073_202304280000146435