Zapytanie ofertowe

Badania laboratoryjne projektowanego wyrobu medycznego w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz mające na celu ocenę jego zgodności z wymogami objętymi przez normy w w/w zakresie w tym: PN-EN60601-1-2:2015-11 oraz PN-EN60601-1:2011.

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Kod CPV (nazwa):

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

71900000-7 Usługi laboratoryjne

Dokumentacja do pobrania