Integracja interfejsu urządzenia (konsoli użytkownika) z elementami podsystemu sztucznej inteligencji w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn.„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych.”

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2022 r.

Kod CPV (nazwa):

72330000-2 – Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

72230000-6 – Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania

Dokumentacja do pobrania